XP HP Breakdown

AWARDS for 12/19/14 (Session 166)
APL: 13.2 (325 XP) Realm Dates: 10/20 – 11/9

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4266 12800 0 1050 0 2000 20111 (3)
Kumori 4266 12800 0 1400 0 2000 20466 (3)
Otos 4266 12800 0 700 0 2000 19766 (3)
Sapphire 4266 12800 0 1050 0 2000 20111 (3)
Tasari 4266 12800 0 0 0 1000 18066 (3)

AWARDS for 12/12/14 (Session 165)
APL: 13.2 (325 XP) Realm Dates: 10/9 – 10/20

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1600 6400 0 1050 0 1000 10050 (3)
Kumori 1600 6400 0 1050 0 1000 10050 (3)
Otos 1600 6400 0 700 0 1000 9700 (3)
Sapphire 1600 6400 0 1050 0 1000 10050 (3)
Tasari 0 0 0 350 0 0 350 (3)

AWARDS for 12/5/14 (Session 164)
APL: 13.2 (325 XP) Realm Dates: 10/4 – 10/9

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 5120 7680 5000 975 0 2000 20775 (3)
Kumori 5120 7680 5000 975 0 2000 20775 (3)
Otos 5120 7680 5000 650 0 2000 20450 (3)
Sapphire 5120 7680 5000 650 0 2000 20450 (3)
Tasari 5120 7680 5000 1625 0 2000 21425 (3)

AWARDS for 11/28/14 (Session 163)
APL: 13.3 (325 XP) Realm Dates: 9/28 – 10/4

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 10133 0 975 0 1000 12118 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 0 10133 0 650 0 1000 11783 (3)
Sapphire 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Tasari 0 10133 0 975 0 1000 12118 (3)

AWARDS for 11/21/14 (Session 162)
APL: 13.25 (325 XP) Realm Dates: 9/23 – 9/27

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 6400 0 1300 0 1000 8700 (3)
Kumori 0 6400 0 1675 0 1000 9025 (3)
Otos 0 6400 0 975 0 1000 8375 (3)
Sapphire 0 6400 0 650 0 1000 8050 (3)
Tasari 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 11/14/14 (Session 161)
APL: 13.2 (325 XP) Realm Dates: 9/15 – 9/23

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 7680 0 975 0 2000 10655 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 0 7680 0 1300 0 2000 10980 (3)
Sapphire 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Tasari 0 7680 0 1300 0 2000 10980 (3)

AWARDS for 11/7/14 (Session 160)
APL: 13.25 (325 XP) Realm Dates: 9/12 – 9/14

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 6000 0 975 0 2000 8975 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 4800 4800 0 975 0 2000 12575 (3)
Sapphire 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Tasari 4800 4800 0 975 0 2000 12575 (3)

AWARDS for 10/24/14 (Session 159)
APL: 13 (325 XP) Realm Dates: 9/6 – 9/11

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 8532 0 650 0 2000 11182 (4)
Kumori 0 8532 0 325 0 2000 10857 (3)
Otos 0 8532 0 650 0 2000 11182 (3)
Sapphire 0 8532 0 325 0 2000 10857 (3)
Tasari 0 8532 0 1300 0 2000 11832 (3)

AWARDS for 10/17/14 (Session 158)
APL: 13 (325 XP) Realm Dates: 9/4 – 9/5

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 5000 0 650 0 5000 10650 (3)
Kumori 0 5000 0 650 0 5000 10650 (3)
Otos 0 5000 0 650 0 5000 10650 (3)
Sapphire 0 5000 0 975 0 5000 10975 (3)
Tasari 0 5000 0 650 0 5000 10650 (3)

AWARDS for 10/3/14 (Session 157)
APL: 13 (325 XP) Realm Dates: 9/2 – 9/4

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 1000 0 650 0 1000 2650 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 0 1000 0 975 0 1000 2975 (3)
Wikkit 3200 2000 0 975 0 1000 7575 (3)
Sapphire 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Tasari 0 2000 0 0 975 0 3975 (3)

AWARDS for 9/26/14 (Session 156)
APL: 13 (325 XP) Realm Dates: 8/30 – 9/2

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 7000 0 975 0 1000 8050 (3)
Kumori 0 7000 0 650 0 1000 8375 (3)
Otos 0 7000 0 975 0 1000 8050 (3)
Wikkit 0 7000 0 975 0 1000 8975 (3)
Sapphire 0 7000 0 650 0 1000 8050 (3)
Tasari 0 0 0 0 325 0 325 (4)

AWARDS for 9/19/14 (Session 155)
APL: 12.8 = 13 (325 XP) Realm Dates: 8/24 – 8/29

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 6400 0 650 0 1000 8050 (3)
Kumori 0 6400 0 975 0 1000 8375 (3)
Otos 0 6400 0 650 0 1000 8050 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Sapphire 0 6400 0 650 0 1000 8050 (3)
Tasari 0 6400 0 975 325 1000 8700 (4)

AWARDS for 9/5/14 (Session 154)
APL: 12.8 = 13 (325 XP) Realm Dates: 8/13 – 8/24

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2666 3200 0 975 0 1000 7841 (3)
Kumori 2666 3200 0 975 0 1000 7841 (3)
Otos 2666 3200 0 975 0 1000 7841 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Sapphire 2666 3200 0 975 0 1000 7841 (3)
Tasari 2666 3200 0 975 0 1000 7841 (3)

AWARDS for 8/29/14 (Session 153)
APL: 12.4 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/30 – 8/13

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 26240 1920 0 900 0 3000 32060 (3)
Kumori 26240 1920 0 900 0 3000 32060 (3)
Otos 26240 1920 0 600 0 3000 31760 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Sapphire 26240 1920 0 600 0 3000 31760 (3)
Tasari 26240 1920 0 600 0 3000 31760 (3)

AWARDS for 8/22/14 (Session 152)
APL: 12.8 = 13 (325 XP) Realm Dates: 7/27 – 7/30

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4800 1000 0 975 0 2000 8775 (3)
Kumori 4800 1000 0 975 0 2000 8775 (3)
Otos 4800 1000 0 650 0 2000 8450 (3)
Wikkit 4800 1000 0 975 0 2000 8775 (3)
Sapphire 4800 1000 0 975 0 2000 8775 (3)

AWARDS for 7/25/14 (Session 151)
APL: 12.8 = 13 (325 XP) Realm Dates: 7/15 – 7/27

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 0 0 325 0 0 325 (3)
Kumori 2560 5120 0 975 0 1000 9655 (3)
Otos 2560 5120 0 1300 0 1000 9980 (3)
Wikkit 2560 5120 0 975 0 1000 9655 (3)
Sapphire 2560 5120 0 975 0 1000 9655 (3)

AWARDS for 7/11/14 (Session 150)
APL: 11.6 = 12 (300 XP) Realm Dates: Unknown (+0 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4267 3200 0 650 0 2000 10117 (3)
Kumori 4267 3200 0 650 0 2000 10117 (3)
Otos 4267 3200 0 650 0 2000 10117 (3)
Wikkit 4267 3200 0 975 0 2000 10442 (3)
Sapphire 4267 3200 0 650 0 2000 10117 (3)

AWARDS for 6/27/14 (Session 149)
APL: 11.6 = 12 (300 XP) Realm Dates: Unknown (+0 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 10560 5120 0 300 0 3000 19380 (3)
Otos 10560 5120 0 300 650 3000 19380 (3)
Wikkit 10560 5120 0 300 0 3000 19380 (3)
Sapphire 10560 5120 0 300 0 3000 19380 (3)

AWARDS for 6/20/14 (Session 148)
APL: 11.6 = 12 (300 XP) Realm Dates: Unknown (+0 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 5866 4266 0 600 0 2000 12732 (3)
Otos 5866 4266 0 300 650 2000 12432 (3)
Wikkit 5866 4266 0 900 0 2000 13032 (3)
Sapphire 5866 4266 0 600 0 2000 12732 (3)

AWARDS for 6/13/14 (Session 147)
APL: 12.5 = 13 (325 XP) Realm Dates: Unknown (+0 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4492 3000 0 650 0 2000 10142 (3)
Kumori 4492 3000 0 975 0 2000 10467 (3)
Otos 4492 3000 0 325 650 2000 10467 (4)
Wikkit 4492 3000 0 975 0 2000 10467 (3)
Sapphire 4492 3000 0 650 0 2000 10142 (3)

AWARDS for 6/6/14 (Session 146)
APL: 12.2 = 12 (300 XP) Realm Dates: Unknown (+2 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 7626 3200 0 1200 0 1000 13026 (3)
Kumori 7626 3200 0 900 0 1000 12726 (3)
Otos 7626 3200 0 900 0 1000 12726 (3)
Wikkit 7626 3200 0 1200 0 1000 13026 (3)
Sapphire 7626 3200 0 900 0 1000 12726 (3)

AWARDS for 5/30/14 (Session 145)
APL: 12.2 = 12 (300 XP) Realm Dates: Unknown (+1 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 5120 5120 0 900 0 1000 12140 (3)
Kumori 5120 5120 0 1200 0 1000 12440 (3)
Otos 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Wikkit 5120 5120 0 900 0 1000 12140 (3)
Sapphire 5120 5120 0 600 0 1000 11840 (3)

AWARDS for 5/23/14 (Session 144)
APL: 12.2 = 12 (300 XP) Realm Dates: Unknown (+1 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 5440 1066 0 600 0 2000 9106 (3)
Kumori 5440 1066 0 900 0 2000 9406 (3)
Otos 5440 1066 0 600 0 2000 9106 (3)
Wikkit 5440 1066 0 600 0 2000 9106 (3)
Sapphire 5440 1066 0 900 0 2000 9406 (3)

AWARDS for 5/16/14 (Session 143)
APL: 12.5 = 13 (325 XP) Realm Dates: Unknown (+1 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 6400 3600 0 650 0 1000 12650 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 6400 3600 0 975 0 1000 12650 (3)
Wikkit 6400 3600 0 975 0 1000 12975 (3)

AWARDS for 5/9/14 (Session 142)
APL: 12.5 = 13 (325 XP) Realm Dates: 7/11 – 7/13 (+1 in Feywild)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4800 4800 0 975 0 500 11075 (3)
Kumori 4800 4800 0 1300 0 500 11400 (3)
Otos 4800 4800 0 1300 0 500 11400 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 5/2/14 (Session 141)
APL: 12.25 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/10 – 7/11

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 8600 800 0 900 0 1000 11300 (3)
Kumori 8600 800 0 900 0 1000 11300 (3)
Otos 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Wikkit 8600 3840 0 900 0 1000 11300 (3)

AWARDS for 4/25/14 (Session 140)
APL: 12.2 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/10 – 7/10

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 3840 3840 0 900 0 500 9080 (3)
Kumori 3840 3840 0 1800 0 500 9980 (3)
Otos 3840 3840 0 900 0 500 9080 (3)
Wikkit 3840 3840 0 900 0 500 9080 (3)

AWARDS for 4/18/14 (Session 139)
APL: 12.25 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/8 – 7/10

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2400 1000 0 1500 0 1000 5900 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 2400 1000 0 600 0 1000 5000 (3)
Wikkit 2400 1000 0 600 0 1000 5000 (3)

AWARDS for 4/11/14 (Session 138)
APL: 12.25 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/6 – 7/8 (dawn)

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 3000 0 300 0 0 3300 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 0 3000 0 300 0 0 3300 (3)
Wikkit 0 3000 0 300 0 500 3300 (3)
Banlak 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 4/4/14 (Session 137)
APL: 12.0 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/4 – 7/6

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4000 400 0 900 0 500 5800 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 4000 400 0 900 0 500 5800 (3)
Wikkit 4000 400 0 600 0 500 5500 (3)
Banlak 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 3/21/14 (Session 136)
APL: 12.0 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/2 – 7/4

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4000 960 0 300 0 500 5760 (3)
Kumori 4000 960 0 300 0 500 5760 (3)
Otos 4000 960 0 300 0 500 5760 (3)
Wikkit 4000 960 0 300 300 500 6060 (4)
Banlak 4000 960 0 600 0 500 6060 (3)

AWARDS for 3/14/14 (Session 135)
APL: 11.8 = 12 (300 XP) Realm Dates: 7/1 – 7/2

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 6500 4000 0 900 0 0 11400 (3)
Kumori 0 920 0 300 0 1000 2220 (3)
Otos 2400 1520 0 300 0 0 4220 (3)
Wikkit 0 6550 0 1200 0 0 7750 (3)
Banlak 0 920 0 900 300 1000 3120 (4)

City adventures, when the party is split up, tends to give a wider spread of experience points.


AWARDS for 3/7/14 (Session 134)
APL: 11.75 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/25 – 6/31

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1200 4200 0 0 0 0 5400 (3)
Kumori 1200 5200 0 600 0 0 7200 (3)
Otos 1200 5200 0 300 0 0 6700 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Banlak 1200 5200 0 900 300 0 7600 (4)

AWARDS for 2/28/14 (Session 133)
APL: 11.8 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/24 – 6/25

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 3733 267 0 900 0 0 4900 (3)
Kumori 3733 267 0 600 0 0 4600 (3)
Otos 3733 267 0 900 0 0 4900 (3)
Wikkit 3733 267 0 300 0 0 4600 (3)
Banlak 3733 267 0 900 300 0 5200 (4)

AWARDS for 2/21/14 (Session 132)
APL: 11.75 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/23 – 6/24

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 8960 2080 0 900 0 500 12440 (4)
Kumori 8960 2080 0 600 0 500 12140 (3)
Otos 8960 2080 0 300 0 500 11840 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Banlak 8960 2080 0 1200 1300 500 14040 (4+1)

AWARDS for 2/14/14 (Session 131)
APL: 11.75 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/17 – 6/23

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1600 6000 0 600 0 1000 9200 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 1600 6000 0 300 0 1000 8900 (3)
Wikkit 1600 6000 0 900 0 1000 9500 (3)

AWARDS for 2/8/14 (Session 130)
APL: 11.75 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/15 – 6/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 16000 3200 0 1200 0 3000 23400 (3)
Kumori 16000 3200 0 900 0 3000 23100 (3)
Otos 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Wikkit 16000 3200 0 1200 0 3000 23400 (3)

AWARDS for 1/31/14 (Session 129)
APL: 11.75 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/14 – 6/15

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 6400 0 0 300 0 500 7200 (3)
Kumori 6400 0 0 0 0 500 6900 (3)
Otos 6400 0 0 0 0 500 6900 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 1/24/14 (Session 128)
APL: 12 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/13 – 6/14

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 14520 0 0 300 0 500 15320 (3)
Kumori 14520 0 0 300 0 500 15320 (3)
Otos 14520 0 0 600 0 500 15620 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 1/17/14 (Session 127)
APL: 11.6 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/13 – 6/13

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 9600 1920 0 600 0 1000 13120 (3)
Kumori 9600 1920 0 300 0 1000 12820 (3)
Otos 9600 1920 0 600 0 1000 13120 (3)
Wikkit 9600 1920 0 300 0 1000 12820 (3)

AWARDS for 1/3/14 (Session 126)
APL: 11.5 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/12 – 6/13

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 9600 0 0 600 0 500 10700 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 9600 0 0 600 0 500 10700 (3)
Wikkit 9600 0 0 900 0 500 11000 (3)

AWARDS for 12/13/13 (Session 125)
APL: 11.5 = 12 (300 XP) Realm Dates: 6/12 – 6/12

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 9600 4800 0 600 0 500 15500 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 9600 4800 0 600 0 500 15500 (3)
Wikkit 9600 4800 0 600 0 500 15500 (3)

AWARDS for 12/6/13 (Session 124)
APL: 11.4 = 11 (275 XP) Realm Dates: 6/12 – 6/12

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2560 240 3843 825 0 1000 8415 (3)
Kumori 2560 240 3843 825 0 1000 8415 (3)
Otos 2560 240 3843 550 0 1000 8190 (3)
Wikkit 2560 240 3843 550 0 1000 8190 (3)

AWARDS for 11/29/13 (Session 123)
APL: 11 = 11 (275 XP) Realm Dates: 6/6 – 6/11

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 8680 2560 1000 1100 0 2000 15340 (3)
Kumori 8680 2560 1000 825 0 2000 14965 (3)
Otos 8680 2560 1000 1100 0 2000 15340 (3)
Wikkit 8680 2560 1000 825 0 2000 14965 (3)

AWARDS for 11/22/13 (Session 122)
APL: 11 = 11 (275 XP) Realm Dates: 4/22 – 6/6

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4866 1000 0 825 0 600 7291 (3)
Kumori 4866 1000 0 550 0 600 7016 (3)
Otos 4866 1000 0 825 0 600 7291 (3)
Wikkit 4866 1000 0 825 0 600 7291 (3)

AWARDS for 11/15/13 (Session 121)
APL: 11 = 11 (275 XP) Realm Dates: 4/16 – 4/22

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 3840 1920 0 825 0 600 7185 (3)
Kumori 3840 1920 0 550 0 600 6910 (3)
Otos 3840 1920 0 550 0 600 6910 (3)
Wikkit 3840 1920 0 550 0 600 6910 (3)

AWARDS for 11/8/13 (Session 120)
APL: 11 = 11 (275 XP) Realm Dates: 4/06 – 4/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 10300 5200 0 1100 0 2000 18600 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 10300 5200 0 1100 0 2000 18600 (3)
Wikkit 10300 5200 0 1100 0 2000 18600 (3)

AWARDS for 10/25/13 (Session 119)
APL: 10.8 = 11 (275 XP) Realm Dates: 3/30 – 4/06

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4480 0 0 825 0 1000 6305 +1 Level (3)
Kumori 4480 0 0 825 0 1000 6305 (3)
Ian 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 4480 0 0 825 0 1000 6305 (3)
Wikkit 4480 0 0 825 0 1000 6305 (3)

AWARDS for 10/18/13 (Session 118)
APL: 11 (275 XP) Realm Dates: 3/10 – 3/30

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1600 4211 0 550 0 500 6961 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 1600 4211 0 550 0 500 6961 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 10/11/13 (Session 117)
APL: 11 (275 XP) Realm Dates: 3/10 – 3/10

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2100 0 0 0 0 0 2100 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 2100 0 0 0 0 0 2100 (3)
Otos 2100 0 0 0 0 0 2100 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 9/27/13 (Session 116)
APL: 10.75 = 11 (275 XP) Realm Dates: 2/24 – 3/10

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1500 1200 0 825 0 1000 4520 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 1500 1200 0 825 0 1000 4520 (3)
Otos 1500 1200 0 1100 0 1000 4800 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 9/20/13 (Session 115)
APL: 10.5 = 11 (275 XP) Realm Dates: 2/24 – 2/24

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4300 0 200 825 0 1000 6825 (3)
Kumori 4300 0 200 550 0 1000 6550 (3)
Ian 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 4300 0 200 550 0 1000 6550 (3)
Wikkit 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 9/13/13 (Session 114)
APL: 10.4 = 10 (250 XP) Realm Dates: 1/17 – 2/24

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4160 1280 0 250 0 0 0 (3)
Kumori 4160 1280 0 500 0 1000 7310 (3)
Ian 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 4160 1280 0 750 0 1000 7035 (3)
Wikkit 4160 1280 0 250 0 1000 7310 (3)

AWARDS for 9/6/13 (Session 113)
APL: 10.6 = 11 (275 XP) Realm Dates: 1/16 – 1/17

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 5760 0 0 550 0 1000 7310 (3)
Ian 5760 0 0 825 0 1000 7585 (3)
Otos 5760 0 0 275 0 1000 7035 (3)
Wikkit 5760 0 0 550 0 1000 7310 (3+1)

AWARDS for 8/30/13 (Session 112)
APL: 10.6 = 11 (275 XP) Realm Dates: 1/16 – 1/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 3786 300 0 550 0 500 5136 (3)
Kumori 3786 300 0 550 0 500 5136 (3)
Ian 3786 300 0 550 550 500 5136 (3)
Otos 1866 300 0 275 550 (SH) 500 3491 +1 Sheets (4)
Wikkit 3786 300 0 550 0 500 5136 (3)

AWARDS for 8/23/13 (Session 111)
APL: 10.5 = 11 (275 XP) Realm Dates: 1/12 – 1/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1920 1095 0 550 0 1000 4565 (3+1)
Kumori 1920 1095 0 550 0 1000 4565 (3)
Ian 0 135 0 550 0 1000 1485 (3)
Otos 1920 1095 0 825 0 1000 4840 (3)
Wikkit 1920 1095 0 550 275 (BK) 1000 4840 +1 Background (4)

AWARDS for 8/16/13 (Session 110)
APL: 10.5 = 11 (275 XP) Realm Dates: 1/5 – 1/12

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 2500 0 825 0 1000 4325 (3)
Kumori 0 2500 0 825 0 1000 4325 (3)
Ian 0 2500 0 275 0 1000 3775 (3)
Otos 0 2500 0 550 0 1000 4050 (3)
Wikkit 0 2500 0 550 275 (1) 1000 4325 +1 Journal (4)

AWARDS for 8/9/13 (Session 109)
APL: 10.2 = 10 (250 XP) Realm Dates: 1/3 – 1/5

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 9132 640 0 750 0 1000 11562 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Ian 9132 640 0 750 0 1000 11562 (3)
Otos 9132 640 0 250 0 1000 11062 (3)
Wikkit 9132 640 0 500 275 (Bio) 1000 11062 +1 Bio (4)

AWARDS for 8/2/13 (Session 108)
APL: 10.6 = 11 (275 XP) Realm Dates: 1/1 – 1/3

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 3200 500 0 825 0 1000 5325 (3)
Kumori 3200 500 0 550 0 1000 5250 +1 Carryover (4)
Ian 3200 500 0 275 0 1000 4975 (3)
Otos 3200 500 0 825 0 1000 5325 (3)
Wikkit 0 0 0 0 300 (B) 0 300 +1 Backstory (4)

AWARDS for 7/26/13 (Session 107)
APL: 10.2 = 10 (250 XP) Realm Dates: 12/30 – 1/1

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 6880 2000 0 500 0 1000 10380 +1 Carryover (4)
Kumori 6880 2000 0 500 0 1000 10380 +1 Carryover (4)
Ian 4720 2000 0 500 0 1000 8220 +1 Level (4)
Otos 4720 2000 0 500 0 1000 8220 (3)
Izzy 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 7/12/13 (Session 106)
APL: 10.2 = 10 (250 XP) Realm Dates: 12/29 – 12/30

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4160 440 0 750 0 1000 6350 +1 Dying (4)
Kumori 4160 440 0 750 250 (19) 1000 6600 +1 Dying (4)
Ian 4160 440 0 500 0 1000 6100 (3)
Otos 4160 440 0 750 0 1000 6350 (3)
Izzy 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 7/5/13 (Session 105)
APL: 10.2 = 10 (250 XP) Realm Dates: 12/5 – 12/29

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 2000 0 1000 0 1500 4700 +1 Carryover (4)
Kumori 0 2000 0 500 0 1500 4000 (3)
Ian 0 2000 0 750 0 1500 4250 (3)
Otos 0 2000 0 750 0 1500 4250 (3)
Izzy 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 6/28/13 (Session 104)
APL: 10.2 = 10 (250 XP) Realm Dates: 12/4 – 12/5

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 3840 2000 0 1000 0 1000 7840 +1 Level (4)
Kumori 3840 2000 0 500 0 1000 7340 (3)
Ian 3840 2000 0 750 0 1000 7590 (3)
Otos 3840 2000 0 750 0 1000 7590 (3)
Izzy 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 6/21/13 (Session 103)
APL: 9.75 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/30 – 12/4

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2400 2400 0 750 0 1000 6550 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 2400 2400 0 500 0 1000 6300 (3)
Otos 2400 2400 0 500 0 1000 6300 (3)
Izzy 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 6/7/13 (Session 102)
APL: 10 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/30 – 11/30

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 12000 1000 0 500 0 1000 14500 (3)
Kumori 12000 1000 0 500 0 1000 14500 (3)
Ian 12000 1000 0 250 0 1000 14250 (3)
Otos 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Izzy 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 5/30/13 (Session 101)
APL: 9.3 = 9 (200 XP) Realm Dates: 11/29 – 11/30

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2400 1000 0 900 0 1000 5300 (3)
Kumori 2400 1000 0 900 0 1000 5300 (3)
Ian 2400 1000 0 900 0 1000 5300 (3)
Otos 2400 1000 0 900 0 1000 5300 (3)
Izzy 2400 1000 0 450 0 1000 4850 (3)

AWARDS for 5/24/13 (Session 100)
APL: 9.6 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/25 – 11/29

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4480 2880 500 500 0 1000 8860 (3)
Kumori 4480 2880 500 0 0 0 8860 (3)
Ian 4480 2880 500 500 0 1000 8860 (3)
Otos 4480 2880 500 750 0 1000 9610 (3)

AWARDS for 5/10/13 (Session 99)
APL: 9.5 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/16 – 11/25

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 2320 0 750 0 1000 4070 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Ian 0 2320 0 500 0 1000 3820 (3)
Otos 0 2320 0 500 0 1000 3820 (3)
EXP for Hirelings: 1160 each

AWARDS for 5/3/13 (Session 98)
APL: 8.8 = 9 (225 XP) Realm Dates: 11/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 7995 0 0 450 0 1000 9445 (3)
Kumori 7995 0 0 225 225 (18) 1000 9445 +1 Journal (4)
Ian 7995 0 0 225 0 1000 9215 (3)
Otos 7995 0 0 450 0 1000 9445 (3)
EXP for Hirelings: 4000 each

AWARDS for 4/26/13 (Session 97)
APL: 9.6 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 3500 0 0 750 0 200 4450 (3)
Kumori 3500 0 0 1000 0 200 4700 (3)
Ian 3500 0 0 750 0 200 4450 (3)
Otos 3500 0 0 750 0 200 4450 (3)
EXP for Hirelings: 1750 each

AWARDS for 4/12/13 (Session 96)
APL: 9.6 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 4000 0 0 750 0 500 5250 (3)
Kumori 4000 0 0 750 0 500 5250 (3)
Ian 4000 0 0 500 0 500 5000 (3)
Otos 4000 0 0 750 0 500 5250 (3)
EXP for Hirelings: 2000 each

AWARDS for 4/5/13 (Session 95)
APL: 9.6 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2367 0 0 500 0 1000 3867 (3)
Kumori 2367 0 0 500 0 1000 3867 (3)
Ian 2367 0 0 500 0 1000 3867 (3)
Otos 2367 0 0 500 250 (NPCs) 1000 4117 (3)
EXP for Hirelings: 1183 each

AWARDS for 3/29/13 (Session 94)
APL: 9.6 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1200 400 0 750 0 1000 3350 (3)
Kumori 1200 400 0 250 0 1000 2850 (3)
Ian 1200 400 0 250 0 1000 2850 (3)
Otos 1200 400 0 500 0 1000 3100 (3)
EXP for Hirelings: 800 each

AWARDS for 3/22/13 (Session 93)
APL: 9.6 = 10 (250 XP) Realm Dates: 11/5 – 11/16

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 250 1000 0 250 250 (level) 500 2000 (4)
Kumori 250 1000 0 750 0 500 2500 (3)
Ian 250 1000 0 250 0 500 2000 (3)
Otos 250 1000 0 250 0 500 2250 (3)
EXP for Hirelings: 625 each

AWARDS for 3/15/13 (Session 92)
APL: 8.6 = 9 (225 XP) Realm Dates: 11/4 – 11/5

All Player Characters gain 20,000 EXP and may level. If the 20K is not enough to level, do it anyway and the rest will be a deficit applied to your next level.
EXP for Hirelings: 10,000 each


AWARDS for 3/1/13 (Session 91)
APL: 8.6 = 9 (225 XP) Realm Dates: 10/30 – 11/4

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2035 944 581 450 225 (S1) 500 4736 +1 Story (4)
Kumori 2035 944 581 450 0 500 4511 (3)
Ian 2035 944 581 675 0 500 4735 (3)
Otos 2035 944 581 450 0 500 4511 (3)
Sukai 0 0 0 0 0 0 0 (3)
EXP for Hirelings: 1780 each

AWARDS for 2/22/13 (Session 90)
APL: 8.4 = 8 (200 XP) Realm Dates: 10/28 – 10/30

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 2080 240 0 400 0 600 3320 (3)
Kumori 2080 240 0 200 0 600 3120 (3)
Ian 2080 240 0 400 0 600 3320 (3)
Otos 2080 240 0 600 0 600 3520 (3)
Sukai 0 0 0 0 0 0 0 (3)
EXP for Hirelings: 1160 each

AWARDS for 2/1/13 (Session 89)
APL: 8.16 = 8 (200 XP) Realm Dates: 10/18 – 10/28

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 300 800 0 600 0 500 2200 (3)
Kumori 300 800 0 400 0 500 2000 (3)
Ian 300 800 0 200 0 500 2000 (3)
Otos 300 800 0 400 0 500 2000 (3)
Sukai 300 800 0 400 0 500 2000 (3)
EXP for Hirelings: 550 each

AWARDS for 1/25/13 (Session 88)
APL: 8.16 = 8 (200 XP) Realm Dates: 10/14 – 10/18

Name Combat XP Non-
Combat XP
Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 100 267 0 400 0 400 1167 (3)
Kumori 100 267 0 400 200 (17) 400 1367 +1 Journal (4)
Ian 100 267 0 200 0 400 967 (3)
Otos 100 267 0 200 200 (list) 400 1167 +1 List (4)
Sukai 100 267 0 400 900 (pic + sheet) 400 1367 +1 Sheet (4)

AWARDS for 1/18/13 (Session 87)
APL: 9.0 = 9 (225 XP) Realm Dates: 10/3 – 10/13

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 800 300 0 225 0 300 1625 (3)
Ian 800 300 0 450 0 300 1850 (3)
Otos 800 300 0 450 0 300 1850 (3)
Sukai 800 300 0 0 0 300 1400 (3)

AWARDS for 1/11/13 (Session 86)
APL: 9.4 = 9 (225 XP) Realm Dates: 9/22 – 10/3

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 700 500 0 450 0 300 1950 (3)
Kumori 700 500 0 450 0 300 1950 (3)
Ian 700 500 0 450 0 300 1950 (3)
Otos 700 500 0 450 0 300 1950 (3)
Sukai* 0 0 0 225 0 300 525 (3)

*Welcome to the game Stauch. The EXP is for you being there and working on your character, even if you didn’t get a chance to play.


AWARDS for 1/4/13 (Session 85)
APL: 9.5 = 10 (225 XP) Realm Dates: 9/22 – 9/28 (8am)

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 700 400 0 500 0 200 1800 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 700 400 0 250 0 200 1550 +1 Level (4)
Otos 700 400 0 250 0 200 1550 (3)

AWARDS for 12/14/12 (Session 84)
APL: 9.0 = 9 (225 XP) Realm Dates: 9/18 – 9/22

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Smriti 1280 480 0 450 0 400 2610 (3)
Kumori 1280 480 0 675 0 400 2835 (3)
Ian 1280 480 0 225 0 400 2385 (3)
Otos 1280 480 0 225 0 400 2385 +1 Carryover (4)*
*We forgot to give Otos his extra token for leveling, so it carries over.

AWARDS for 10/19/12 (Session 83)
APL: 9.2 = 9 (225 XP) Realm Dates: 9/16 – 9/18

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Dorak 2440 320 0 675 300 (83) 200 3835 +1 Journal (4)
Smriti 2440 320 0 675 0 200 3535 (3)
Kumori 2440 320 0 675 0 200 3535 +1 Level (4)
Ian 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Otos 2440 320 0 675 0 200 3535 +1 Level (4)

AWARDS for 10/12/12 (Session 82)
APL: 9.0 = 9 (225 XP) Realm Dates: 8/24 – 9/16

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 0 533 0 675 300 (82) 500 2008 +1 Level, +1 Journal (4+1)
Smriti 0 533 0 450 0 500 1483 (3)
Kumori 0 533 0 675 0 500 1708 (3)
Ian 0 533 0 450 0 500 1483 (3)
Otos 0 533 0 675 0 500 1708 (3)

AWARDS for 10/5/12 (Session 81)
APL: 8.5 = 9 (225 XP) Realm Dates: 8/21 – 8/23

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 10240 640 0 675 400 (81) 500 12455 +1 Level, +1 Journal (4+1)
Smriti 10240 640 0 675 0 500 12055 (3)
Kumori 10240 640 0 675 0 500 12055 (3)
Ian 10240 640 0 900 0 500 12280 (3)

AWARDS for 9/21/12 (Session 80)
APL: 9.25 = 9 (225 XP) Realm Dates: 8/20 – 8/21

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 0 300 0 675 300 (80) 400 1675 +1 Journal (4)
Smriti 0 300 0 675 0 400 1375 (3)
Kumori 0 300 0 900 300 (16) 400 1900 +1 Journal (4)
Ian 0 300 0 675 0 400 1375 (3)

AWARDS for 9/21/12 (Session 79)
APL: 9.25 = 9 (225 XP) Realm Dates: 8/20 – 8/21

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 0 400 0 900 300 (79) 500 2100 +1 Journal (4)
Smriti 0 400 0 675 0 500 1575 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 0 400 0 675 0 500 1575 (3)

AWARDS for 9/7/12 (Session 78)
APL: 9.0 = 9 (225 XP) Realm Dates: 8/12 – 8/19

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 2400 400 0 900 400 (78) 300 4400 +1 Journal (4)
Smriti 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 2400 400 0 900 0 300 4000 (3)
Ian 2400 400 0 450 0 300 3550 (3)

AWARDS for 8/31/12 (Session 77)
APL: 8.8 = 9 (225 XP) Realm Dates: 8/9 – 8/12

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 800 0 225 0 200 1225 (3)
Dorak 2690 800 0 1125 300 (77) 200 5115 +1 Journal (4)
Smriti 2690 800 0 675 0 200 4365 (3)
Kumori 2690 800 0 450 0 200 4140 (3)
Ian 2690 800 0 450 0 200 4140 (3)

AWARDS for 8/25/12 (Session 76)
APL: 7.5 = 8 (200 XP) Realm Dates: 7/28 – 8/8

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 0 600 0 600 200 (76) 500 1900 +1 Journal (4)
Smriti 0 600 0 1000 0 500 2100 +1 Level (4)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 0 600 0 800 0 500 1900 (3)

AWARDS for 8/10/12 (Session 75)
APL: 7.6 = 8 (200 XP) Realm Dates: 7/20 – 7/27

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 2160 1240 0 600 0 400 4400 (3)
Dorak 2160 1240 0 600 200 (75) 400 4600 +1 Journal (4)
Smriti 2160 1240 0 800 0 400 4600 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 2160 1240 0 600 0 400 4400 (3)

AWARDS for 7/27/12 (Session 74)
APL: 7.6 = 8 (200 XP) Realm Dates: 7/9 – 7/19

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 135 480 0 600 0 200 1415 (3)
Dorak 135 480 0 600 200 (74) 200 1615 +1 Journal (4)
Smriti 135 480 0 600 200 (13) 200 1615 +1 Journal (4)
Kumori 135 480 0 600 0 200 1415 (3)
Ian 135 480 0 600 0 200 1415 +1 Level (4)

AWARDS for 7/20/12 (Session 73)
APL: 7.6 = 8 (200 XP) Realm Dates: 7/6

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 3200 1600 200 1000 300 (73) 500 6800 +1 Journal (4)
Smriti 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 3200 1600 200 1000 0 500 6500 (3)
Ian 3200 1600 200 800 0 500 6300 (3)

AWARDS for 7/13/12 (Session 72)
APL: 7.5 = 8 (200 XP) Realm Dates: 7/5 – 7/6

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 200 600 0 800 300 (72) 300 2200 +1 Journal (4)
Smriti 200 600 0 600 0 300 1700 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Ignatius 200 600 0 600 0 300 1700 (3)
Ian 200 600 0 800 0 300 1900 (3)

AWARDS for 6/29/12 (Session 71)
APL: 7.75 = 8 (200 XP) Realm Dates: 7/3 – 7/5

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 0 400 0 400 200 (71) 400 1400 +1 Journal (4)
Smriti 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 0 400 0 800 300 (15) 400 1900 +1 Journal (4)
Ignatius 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 0 400 0 600 0 400 1400 (3)

AWARDS for 6/22/12 (Session 70)
APL: 7.5 = 8 (200 XP) Realm Dates: UNKNOWN

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Dorak 3200 400 0 600 200 (70) 0 4400 +1 Journal, +1 Level (4+1)
Smriti 3200 400 0 600 0 0 4200 (3)
Kumori 3200 400 0 600 0 0 4200 +1 Level (4)
Ignatius 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 3200 400 0 600 0 0 4200 (3)

AWARDS for 6/8/12 (Session 69)
APL: 7.5 = 8 (200 XP) Realm Dates: 5/30 – UNKNOWN

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1166 200 0 200 0 100 1666 (3)
Dorak 1166 200 0 400 200 (69) 100 2066 (4)
Smriti 1166 200 0 400 0 100 1866 (3)
Kumori 1166 200 0 400 0 100 1866 (3)
Ignatius 1166 200 0 400 0 100 1866 (3)
Ian 1166 200 0 400 0 100 1866 (3)

AWARDS for 6/1/12 (Session 68)
APL: 8.125 = 8 (200 XP) Realm Dates: 5/25 – 5/29

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1085 230 0 400 0 200 1915 (3)
Dorak 1085 230 0 400 350 (68) + page work 200 1265 (4)
Smriti 1085 230 0 400 0 200 1915 (3)
Kumori 1085 230 0 400 0 200 1915 (3)
Ignatius 1085 230 0 400 0 200 1915 (3)
Ian 1085 230 0 400 0 200 1915 (3)

AWARDS for 5/25/12 (Session 67)
APL: 7.71= 8 (200 XP) Realm Dates: 5/18 – 5/25

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 100 1850 0 400 200 Bio 200 2750 +1 Bio (4)
Dorak 100 1850 0 400 300 (67) + Buy List 200 2850 +1 Journal (4)
Smriti 100 1850 0 400 0 200 2550 (3)
Kumori 100 1850 0 400 0 200 2550 (3)
Ignatius 0 0 0 0 200 Bio 0 0 +1 Bio (4)
Ian 100 1850 0 400 0 200 2550 (3)

AWARDS for 5/18/12 (Session 66)
APL: 7.5= 7 (175 XP) Realm Dates: 5/11 – 5/18

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 700 0 875 0 500 2075 (3)
Dorak 0 700 0 525 350 (66) + Report 500 2025 +1 Journal (3)
Smriti 0 700 0 350 175 Bio 500 1725 +1 Bio (4)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Ignatius 0 700 0 525 0 500 1725 (3)
Ian 0 700 0 700 175 Bio 500 2075 +1 Bio (4)

AWARDS for 5/11/12 (Session 65)
APL: 7.5= 7 (175 XP) Realm Dates: 5/9 – 5/11

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 300 800 0 700 0 400 2220 (3)
Dorak 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Smriti 300 800 0 700 175 (bio) 400 2395 +1 Bio (4)
Kumori 300 800 0 525 175 (13) 400 2210 +1 Journal (4)
Ignatius 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Ian 0 800 0 875 175 (6) 400 2245 +1 Journal (4)

AWARDS for 5/4/12 (Session 64)
APL: 7.16= 7 (175 XP) Realm Dates: 5/8 – 5/9

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1770 0 0 350 1000 art 100 3220 +1 Art (4)
Dorak 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Smriti 1770 0 0 175 0 100 1183 (3)
Kumori 1770 0 0 350 0 100 2220 (3)
Ignatius 1770 0 0 350 0 100 2220 (3)
Ian 1770 0 0 350 0 100 2220 +1 Level(4)

AWARDS for 4/27/12 (Session 63)
APL: 6.75= 7 (175 XP) Realm Dates: 5/7 – 5/8

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1450 200 0 350 0 200 1358 (3)
Dorak 1450 200 0 525 350 (63)+ Report 200 1683 +1 Journal (4)
Smriti 1450 200 0 350 0 200 1183 (3)
Kumori 1450 0 200 350 175 (12) 200 0 +1 Journal (4)
Ignatius 1450 200 0 525 0 200 1358 +1 Level(4)
Ian 1450 200 0 350 0 200 1358 (3)

Older XP Posts

Characters

LIBRARY

Librarysmallest

XP HP Breakdown

Crimson Skies PhoenixMark