Older XP Posts


AWARDS for 4/20/12 (Session 62)
APL: 7.1 = 7 (175 XP) Realm Dates: 4/20 – 5/7

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 533 0 525 0 300 1358 (3)
Dorak 0 533 0 525 325 (62)+ Table 300 1683 +1 Journal (4)
Smriti 0 533 0 350 0 300 1183 (3)
Kumori 0 0 0 300 (11) 0 0 300 (4)
Ignatius 0 533 0 350 775 (9) +art 300 1958 (4)
Ian 0 533 0 525 0 300 1358 (3)

AWARDS for 4/13/12 (Session 61)
APL: 7.0 = 7 (175 XP) Realm Dates: 4/17 – 4/19

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Dorak 1466 640 0 525 350 (61)+ Report 400 3381 +1 Journal (4)
Smriti 1466 640 0 700 0 400 3206 (3)
Kumori 1466 640 0 525 0 400 3031 (3)
Ignatius 1466 640 0 525 175 (8) 400 3206 +1 Journal (4)
Ian 1466 640 0 525 175 (5) 400 3206 +1 Journal (4)

AWARDS for 4/6/12 (Session 60)
APL: 7.3 = 7 (175 XP) Realm Dates: 4/14 – 4/16

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 940 267 0 700 350(53)+bio 400 2657 +1 Journal (4)
Dorak 940 267 0 700 600 (60)+ Report + Stats 400 2907 +1 Journal (4)
Smriti 940 267 0 700 0 400 2307 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover(4)
Ignatius 640 267 0 525 175 (7) 200 1807 (3)
Ian 940 267 0 700 175 (4) 400 2482 (3)

AWARDS for 4/1/12 (Session 59)
APL: 7.3 = 7 (175 XP) Realm Dates: 3/15 – 4/14

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 1000 0 525 975(Art +bio) 1000 3500 +1 Art (4)
Dorak 0 1000 0 525 350 (59 +bio) 1000 2875 +1 Journal (4)
Smriti 0 1000 0 525 0 1000 2525 (3)
Kumori 0 1000 0 525 175 (10) 1000 2700 +1 Journal (4)
Ignatius 0 1000 0 525 350 (6 +bio) 1000 2875 +1 Journal (4)
Ian 0 1000 0 700 350 (3 +bio) 1000 3050 +1 Journal (4)

AWARDS for 3/30/12 (Session 58)
APL: 6.8 = 7 (175 XP) Realm Dates: 3/15 – 3/21

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 200 0 350 175 (52) 500 1225 +1 Journal, +1 Bonus, +1 Level (4+2)
Dorak 0 200 0 350 175 (58) 500 1225 +1 Journal, +1 Bonus (4+1)
Smriti 0 200 0 350 175 (12) 500 1225 +1 Journal, +1 Bonus, +1 Level (4+2)
Kumori 0 200 0 350 175 (9) 500 1225 +1 Journal, +1 Bonus (4+1)
Ignatius 0 200 0 350 175 (5) 500 1225 +1 Journal, +1 Bonus (4+1)
Ian 0 200 0 350 175 (2) 500 1225 +1 Journal, +1 Bonus (4+1)

AWARDS for 3/22/12 (Session 57)
APL: 6.8 = 7 (175 XP) Realm Dates: 3/15

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 686 367 200 700 175 (51) 200 2318 +1 Journal (4)
Dorak 686 367 200 350 200 (57) 200 2003 +1 Journal (4)
Smriti 686 367 200 525 500 (10, 11) 200 2478 +1 Journal (4)
Kumori 686 50 0 350 175 (8) 200 1461 (4)
Ignatius 686 367 200 525 175 (4) 200 2153 +1 Journal (4)
Ian 686 367 200 525 175 (1) 200 2153 +1 Journal (4)

AWARDS for 3/16/12 (Session 56)
APL: 6.6 = 7 (175 XP) Realm Dates: 3/12-3/14

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 172 458 0 350 175 (50) 200 1355 +1 Journal (4)
Dorak 172 458 0 700 175 (56) 200 1705 +1 Journal (4)
Smriti 172 458 0 700 0 200 1530 (3)
Coatl 172 458 0 525 175 Farewell letter 200 1355 (3)
Kumori 172 458 0 350 0 200 1180 (3)
Ignatius 172 458 0 700 175 (3) 200 1695 +1 Level +1 Journal (4+1)
Ian 0 0 0 0 175 Backstory 0 0 +1 Backstory (4)

AWARDS for 3/9/12 (Session 55)
APL: 6.6 = 7 (175 XP) Realm Dates: 3/10-3/12

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 700 0 350 175 (49) 200 1425 +1 Journal (4)
Dorak 0 700 0 525 250 (55, 55.1, etc) 200 1675 +1 Journal (4)
Smriti 0 700 0 700 175 (9) 200 1775 +1 Journal (4)
Coatl 0 700 0 525 0 200 1425 (3)
Kumori 0 700 0 525 250 (7) 200 1675 +1 Journal (4)
Ignatius 0 700 0 350 175 (2) 200 1425 +1 Journal (4)

AWARDS for 3/2/12 (Session 54)
APL: 6.6 = 7 (175 XP) Realm Dates: 3/9-3/10

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 467 0 350 175 (48) 200 1192 +1 Journal (4)
Dorak 0 467 0 350 500 (54, 54.1, chart) 200 1417 +1 Journal (4)
Smriti 200 467 0 525 175 (8a & 8b) 200 1392 +1 Journal (4)
Coatl 200 467 0 350 0 200 1217 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 0 +1+1 Carryover (4+1)
Ignatius 200 467 0 875 200 (1) 200 1942 +1 Journal (4)

AWARDS for 2/26/12 (Session 53)
APL: 7 (175 XP) Realm Dates: 3/1-3/9

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1865 633 0 0 175 (47) 0 2673 +1 Journal (4)
Dorak 1865 633 0 350 375 (53, 53.1, 53.2) 0 3223 +1 Journal (4)
Smriti 1865 633 0 175 0 0 2673 (3)
Coatl 1865 633 0 350 0 0 2848 (3)
Kumori 1865 633 0 350 175 (6) 0 2848 +1 Level, +1 Journal (4+1)

Ignatius 0 0 0 0 0 0 0 (3)

AWARDS for 2/17/12 (Session 52) ONE YEAR OF GAMES!!!!!
APL: 7 (175 XP) Realm Dates: 2/28-3/1

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 914 343 0 175 175 (46) 0 1607 +1 Journal (4)
Dorak 914 343 0 350 650 (52.1, 2 & 3) + contributions 0 2257 +1 Journal, +1 Level (4+1)
Smriti 914 343 0 350 175 (7) 0 1607 +1 Journal (4)
Coatl 914 343 0 525 175 (2) 0 1957 +1 Journal (4)
Kumori 914 343 0 350 175 (5) 0 1832 +1 Journal (4)
Ignatius 0 0 0 0 500 Backstory, picture, etc… 0 500 +1 Backstory (4)

AWARDS for 2/10/12 (Session 51)
APL: 7 (175 XP) Realm Dates: 2/26-2/28

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Dorak 1570 100 0 525 350 (51) + contribution 200 2745 +1 Journal (4)
Smriti 1570 100 0 350 350 (6) + contribution 200 2570 +1 Journal (4)
Coatl 0 0 0 0 175 (1) 0 175 +1 Journal (4)
Kumori 1570 100 0 525 0 200 2395 (3)
PARTY POOL (8)

AWARDS for 2/3/12 (Session 50)
APL: 7 (175 XP) Realm Dates: 2/25

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1600 0 265 350 175 (45) 200 2590 +1 Journal (4)
Dorak 1600 0 265 350 175 (50) 200 2590 +1 Journal(4)
Smriti 1600 0 265 525 175 (5) 200 2865 +1 Journal (4)
Coatl 1600 0 265 875 0 200 2940 (3)
Kumori 1600 0 265 350 175 (4) 200 2590 +1 Journal (4)
PARTY POOL (8)

AWARDS for 1/27/12 (Session 49)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 2/16 – 2/25

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Dorak 0 400 250 600 150 (49) 200 1600 +1 Journal(4)
Smriti 0 400 250 600 300 (4 & 4a) 200 1750 +1 Journal (4)
Coatl 0 400 250 450 0 200 1300 +1 Level (4)
Kumori 0 0 0 0 150 (3) 0 150 +1 Journal (4)
PARTY POOL (8)

AWARDS for 1/20/12 (Session 48)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 2/15 – 2/16

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Dorak 650 650 0 450 300 (48.1, 48.2) 500 2550 +1 Journal, +1 Gift Loss, -1 Party Pool (4)
Smriti 650 650 0 450 0 500 2250 (3)
Coatl 650 650 0 450 0 500 2250 (3)
Kumori 650 650 0 450 0 500 2250 (3)
PARTY POOL +1 Dorak (8)

AWARDS for 1/13/12 (Session 47)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 2/13 – 2/15

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 0 0 0 0 0 +1 Carryover (4)
Dorak 833 600 0 450 150 (47) 200 2233 +1 Journal (4)
Smriti 833 600 0 450 0 200 2083 +1 Level (4)
Coatl 833 600 0 300 0 200 1933 (3)
Kumori 833 600 0 450 150 (2) 200 2233 +1 Journal (4)
PARTY POOL (7)

AWARDS for 1/6/12 (Session 46)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 2/13 – 2/13

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1244 135 266 150 150 (44) 200 2135 +1 Journal (4)
Dorak 1244 135 266 600 150 (46) 200 2595 +1 Journal (4)
Smriti 1244 135 266 450 0 200 2295 (3)
Coatl 1244 135 266 450 0 200 2295 (3)
Kumori 1244 135 266 450 0) 200 2295 (3)
PARTY POOL (7)

AWARDS for 12/21/11 (Session 45)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 2/11 – 2/13

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 480 0 300 150 (43) 300 1230 +1 Journal (4)
Dorak 0 480 0 300 300 (Suspect list & 45) 300 1380 +1 Contribution (4)
Smriti 0 480 0 450 0 300 1230 (3)
Coatl 0 0 0 0 0 0 0 (3)
Kumori 0 480 0 600 0) 300 1380 (3)
PARTY POOL (7)

AWARDS for 12/16/11 (Session 44)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 2/7 – 2/11

Name Combat XP Non-Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 640 480 0 300 150 (42) 250 1820 +1 Journal (4)
Dorak 640 480 0 600 150 (44) 250 2120 +1 Journal (4)
Smriti 640 480 0 600 0 250 1970 (3)
Coatl 640 480 0 450 0 250 1820 (3)
Kumori 0 0 0 0 0) 0 0 +1 Carryover (4)
PARTY POOL (7)

AWARDS for 12/9/11 (Session 43)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 2/2 – 2/7

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 320 0 450 150 (41) 900 1850 +1 Journal (4)
Dorak 320 0 750 150 (43) 900 2150 +1 Journal (4)
Smriti 320 0 600 150 (3) 900 2000 +1 Journal (4)
Coatl 320 0 450 0 900 1700 (3)
Kumori 0 0 0 300 (Backstory, 1) 0 300 +1 Journal (4)
PARTY POOL (7)

AWARDS for 12/2/11 (Session 42)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 1/27 – 2/2

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 500 0 300 150 (40) 500 1450 +1 Journal (4)
Dorak 500 0 450 150 (42) 500 1600 +1 Journal (4)
Smriti 500 0 300 0 500 1300 (3)
Coatl 250 0 150 0 500 900 (3)
Kumori 500 0 450 0 500 1300 (3)
PARTY POOL (7)

AWARDS for 11/25/11 (Session 41)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 1/21 – 1/26

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 450 150 (39) 300 900 +1 Journal, +1 Level, -1 Pool (4)
Dorak 0 0 600 150 (41) 300 900 +1 Journal, +1 Level, -1 Pool (4)
Smriti 0 0 450 0 300 750 (3)
Coatl 0 0 450 0 300 750 (3)
Kumori 0 0 450 0 300 750 +1 Level (4)
PARTY POOL +1 Izzy, +1 Dorak (8)

AWARDS for 11/17/11 (Session 40)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 1/19 – 1/21

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 300 150 (38) 300 750 +1 Journal (4)
Dorak 0 0 450 600 (37-40) 300 1350 +1 Journal (4)
Smriti 0 0 450 150 (2) 300 900 +1 Journal (4)
Coatl 0 0 300 0 300 600 (3)
Kumori 0 0 450 0 300 750 (3)
PARTY POOL (6)

AWARDS for 11/11/11 (Session 39)
APL: 6 (150 XP) Realm Dates: 1/15 – 1/19

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 0 0 150 150 (37) 300 600 +1 Journal (4)
Dorak 0 0 300 0 300 600 (3)
Smriti 0 0 300 0 300 600 (3)
Coatl 0 0 300 0 300 600 (3)
Kumori 0 0 300 0 300 600 (3)
PARTY POOL (6)

AWARDS for 11/4/11 (Session 38) APL: 6 (150 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 933 160 300 150 (36) 300 1843 +1 Journal (4)
Dorak 933 160 300 0 300 1693 (3)
Smriti 933 160 300 0 300 1693 (3)
Coatl 933 160 300 0 300 1693 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 (3)
PARTY POOL (6)

AWARDS for 10/28/11 (Session 37) APL: 6 (150 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 2874 0 300 150 (35) 700 4024 +1 Journal, +1 Poll, -1 pool (4)
Dorak 2874 0 150 0 700 3724 +1 Poll (4)
Smriti 2874 0 300 0 700 3874 +1 Poll (4)
Coatl 2874 0 150 0 700 3724 +1 Poll, +1 Level, -1 pool (4)
Kumori 2874 0 150 0 500 3524 (3)
PARTY POOL +1 Izzy, +1 Qoatl (6)

AWARDS for 10/21/11 (Session 36) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 3866 0 375 125 (34) 200 4566 +1 Journal (4)
Dorak 3866 0 375 125 (36) 200 4566 +1 Journal (4)
Smriti 3866 0 250 0 200 4316 +1 Level (4)
Coatl 3866 0 250 0 200 4316 (3)
Kumori 0 0 0 0 0 0 (3)
Starig 3866 0 125 0 200 4181 (3)
PARTY POOL (5)

AWARDS for 10/14/11 (Session 35) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1733 0 125 125 (33) 800 2883 +1 Journal (4)
Dorak 1733 0 375 125 (35) 800 3033 +1 Journal (4)
Qasim 0 0 0 0 0 0 (3)
Smriti 1733 0 250 0 800 2783 (3)
Coatl 1733 0 250 0 800 2783 (3)
Kumori 1733 0 125 0 800 2758 (3)
Starig 1733 0 125 125 (BD5) 800 2783 +1 Journal (4)
PARTY POOL (5)

AWARDS for 10/7/11 (Session 34) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Iz’Alma 1120 0 125 125 (32) 400 1770 +1 Journal (4)
Dorak 1120 0 280 0 0 280 +1 carryover (4)
Qasim 0 0 0 0 0 0 (3)
Smriti 1120 0 250 0 400 1770 (3)
Coatl 1120 0 125 0 400 1895 (3)
Kumori 1120 0 125 0 400 1645 (3)
Starig 1120 0 125 125 (BD4) 400 1770 +1 Journal (4)
PARTY POOL (5)

AWARDS for 9/29/11 (Session 33) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 480 0 250 0 400 1130 (3)
Iz’Alma 480 0 125 125 (31) 400 1130 +1 Journal, +1 Level -1 Party Pool (4)
Dorak 480 0 375 125 (33) 400 1380 +1 Journal(4)
Cian 480 0 250 0 400 1130 (3)
Qasim 0 0 0 0 0 0 (3)
Smriti 480 0 250 0 400 1130 (3)
PARTY POOL -1 Cian, +1 Iz’Alma (5)

AWARDS for 9/23/11 (Session 32) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 362 0 375 0 100 817 +1 Level (4)
Iz’Alma 362 0 250 125 (30) 100 837 +1 Journal (4)
Dorak 362 0 375 125 (32) 100 962 +1 Journal, +1 Level -1 Party Pool (4)
Cian 362 0 250 0 100 712 (3)
Qasim 0 0 0 0 0 0 (3)
Smriti 362 0 375 0 100 837 (3)
PARTY POOL +1 Dorak (5)

AWARDS for 9/15/11 (Session 31) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 850 0 250 0 300 1400 (3)
Iz’Alma 850 0 125 125 (29) 300 1400 +1 Journal (4)
Dorak 850 0 125 125 (31) 300 1400 +1 Journal (4)
Cian 850 0 125 0 300 1275 (3)
Qasim 850 0 250 0 300 1400 (3)
Smriti 850 0 375 0 300 1525 (3)
PARTY POOL (4)

AWARDS for 9/8/11 (Session 30) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 1200 0 250 0 300 1750 (3)
Iz’Alma 0 0 125 125 (28) 700 700 +1 Journal (4)
Dorak 0 0 375 125 (30) 900 1390 +1 Journal (4)
Cian 1200 0 250 0 300 1750 +1 Death (4)
Qasim 1200 0 375 0 300 1875 (3)
Smriti 1200 0 250 125 (1) 300 1875 +1 Level, +1 Journal, -1 Pool (4)
PARTY POOL +1 from Smriti (4)

AWARDS for 9/1/11 (Session 29) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 0 0 125 0 200 325 (3)
Iz’Alma 0 0 125 125 (27) 200 450 +1 Journal (4)
Dorak 0 0 0 0 0 0 +1 carryover (4)
Cian 0 0 250 0 200 450 (3)
Qasim 0 0 500 0 200 700 (3)
Smriti 0 0 375 250 (backstory) 200 575 +1 backstory (4)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 8/25/11 (Session 28) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 1923 0 125 0 0 2048 (3)
Iz’Alma 1923 0 0 125 (26) 0 2023 +1 Journal (4)
Dorak 1923 0 125 125 0 2173 +1 Journal (4)
Cian 1923 0 125 0 0 2048 (3)
Qasim 1923 0 375 0 0 2298 (3)
Smriti 1923 0 0 0 0 1923 (3)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 8/18/11 (Session 27) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 1333 400 375 0 200 2308 (3)
Iz’Alma 1333 400 250 0 200 2183 (3)
Dorak 1333 400 250 125 (27) 200 2308 +1 Journal (4)
Cian 1333 400 125 0 200 2058 +1 Level (4)
Qasim 1333 400 250 0 200 2183 +1 Level (4)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 8/11/11 (Session 26) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 746 73 375 0 200 1394 (3)
Iz’Alma 266 33 250 125 (25) 200 864 +1 Journal (4)
Dorak 746 73 375 125 (26) 200 1519 +1 Journal (4)
Cian 746 73 500 0 400 1719 (3)
Qasim 746 73 375 0 200 1394 (3)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 8/4/11 No Game

 

AWARDS for 7/28/11 (Session 25) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 666 - 250 0 400 1316 (3)
Iz’Alma 666 - 250 300 (22/23/24) 400 1616 +1 Journal (4)
Dorak 666 - 250 125 (25) 400 1436 +1 Journal (4)
Cian 666 - 250 125 (6) 400 1566 +1 Journal (4)
Qasim 666 - 250 0 400 1316 (3)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 7/21/11 (Session 24) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 300 - 625 0 300 1225 (3)
Iz’Alma 300 - 750 0 300 1350 (3)
Dorak 0 - 0 0 0 0 (4)
Cian 300 - 375 0 300 975 (3)
Qasim 300 - 375 0 300 975 (3)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 7/14/11 (Session 23) APL: 5 (125 XP)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 0 - 500 0 100 600 +1 Level(4)
Iz’Alma 0 - 250 0 100 350 (3)
Dorak 0 - 125 +125 Journal (23) 100 350 +1 Journal (4)
Cian 0 - 0 0 0 0 (3)
Qasim 0 - 250 0 100 350 (3)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 7/7/11 (Session 22)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 100 - 300 0 300 700 (3)
Iz’Alma 100 - 300 +100 (21) 300 800 +1 Journal, +1 level, -1 pool (4)
Dorak 100 - 300 +100 Journal (22) 300 800 +1 Journal (4)
Cian 100 - 200 0 300 600 (3)
Qasim 450 - 200 0 300 1250 (3)
PARTY POOL (3) -1 used

AWARDS for 6/30/11 (Session 21)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 794 - 200 0 300 1294 (3)
Iz’Alma 794 - 200 +100 Pouch, +200 (19,20) 300 1594 +1 Journal (4)
Dorak 794 - 200 +100 (21) 300 1294 +1 Level, +1 Journal, -1 Pool (4)
Cian 794 - 200 0 0 1394 +1 carryover (4)
Qasim 794 - 300 +100 Mini 300 1494 +1 Mini, +1 carryover, -1 pool (4)
PARTY POOL (3)

AWARDS for 6/23/11 (Session 20)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 780 - 300 0 300 1380 (3)
Iz’Alma 780 - 200 0 300 1180 (3)
Dorak 780 - 400 +100 Journal(20) 300 1880 +1 Journal (4)
Cian 780 - 0 +100 Journal(5) 0 100 +1 Level, +1 Journal (4+1*)
Qasim 780 - 300 0 300 1380 +1 Level, +1 Bonus (4+1*)
PARTY POOL (1)
*Carry over for next week

AWARDS for 6/16/11 (Session 19)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 1013 - 200 0 200 1413 (3)
Iz’Alma 1013 - 300 +200 Journal (17&18) 200 1713 +1 Journal (4)
Dorak 1013 - 300 +100 Journal(19) 200 1613 +1 Journal (4)
Cian 1013 - 225 0 200 1438 +1 Level (4)
Qasim 1013 - 375 0 200 1588 (3)
PARTY POOL (1)

AWARDS for 6/9/11 (Session 18)

Name Changeover XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 400 - 400 0 300 1100 (3)
Iz’Alma 400 - 500 +500 Journal 300 1700 +1 Journal, +1 Story, -1 pool (4)
Dorak 1000 - 200 +100 Journal 300 1600 +1 Journal (4)
Cian - - 225 0 300 525 (3)
Qasim 300 - 300 0 300 900 (3)
PARTY POOL (1)

AWARDS for 6/2/11 (Session 17)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 533 - 400 0 200 1133 (12)
Iz’Alma 533 - 300 0 200 1033 (12)
Dorak 533 - 400 +100 Journal (6/1) 200 1233 +1 Journal(11)
Cian 533 - 150 0 200 883 (8)
Qasim 533 - 150 0 200 883 (3)
PARTY POOL (0)
VILAIN POOL (0)

AWARDS for 5/26/11 (Session 16)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP
Awarded
Hero Tokens
(current total)
Falko 200 - 300 0 200 700 (12)
Iz’Alma 200 - 300 0 200 700 (12)
Dorak 200 - 400 +100 Journal (6/1) 200 900 +1 Journal (10)
Calen 200 - 300 0 200 700 (10)
Cian 200 - 150 0 200 550 (8)
PARTY POOL (0)
VILAIN POOL (0)

AWARDS for 5/19/11 (Session 15)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Tokens
(current total)
Falko 600 240 375 0 3000 4215 +1 Level, +1 EOA*(12)
Iz’Alma 600 240 375 0 3000 4215 +1 Level, -3 Burned, +1 EOA*(12)
Dorak 600 240 450 +100 Journal 3000 4390 +1 Level, +1 EOA*, +1 Journal(9)
Calen 600 240 450 0 3000 4290 +1 Level, +1 EOA*(10)
Cian 600 240 200 0 3000 4040 +1 Level, +1 EOA*(8)
*End of Adventure
PARTY POOL (0)
VILAIN POOL (0)

AWARDS for 5/12/11 (Session 14)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Tokens
(current total)
Falko 267 100 225 0 950 1512 +1 Level(10)
Iz’Alma 267 100 375 0 950 1682 +1 Level(13)
Dorak 267 100 225 +75 Journal 950 1612 +1 Journal (6)
Calen 267 100 225 0 950 1542 +1 Level(8)
Cian 267 100 100 0 950 1417 (6)
PARTY POOL (1)
VILAIN POOL (14)

AWARDS for 5/5/11 (Session 13)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Tokens
(current total)
Falko 600 0 250 0 550 1400 (9)
Iz’Alma 600 0 150 0 550 1300 (12)
Dorak 600 0 300 +50 Journal 550 1500 +1 Journal, +1 Level(6)
Calen 600 0 150 0 550 1300 (7)
Cian 600 0 200 +100 Mini 550 1450 +1 Mini (6)
PARTY POOL (1)
VILAIN POOL (14)

AWARDS for 4/28/11 (Session 12)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Tokens
(current total)
Falko 0 0 350 0 400 750 (9)
Iz’Alma 0 0 300 0 400 700 (12)
Dorak 0 0 300 +50 Journal 400 750 +1 Journal (4)
Calen 0 0 300 0 400 700 (7)
Cian 0 0 200 0 400 600 (5)
PARTY POOL (1)
VILAIN POOL (11)

AWARDS for 4/21/11 (Session 11)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Tokens
(current total)
Falko 600 0 200 +100 Poll 200 1100 +1 Poll (9)
Iz’Alma 600 0 250 +100 Poll 200 1250 +2 Journal, +1 Poll, -1 Burn (12)
Dorak 600 0 350 +50 Journal (4/26)
+100 Poll
200 1300 +1 Journal, +1 Poll -8 Burn (3)
Calen 600 0 300 +100 Poll 200 1200 +1 Poll (7)
Cian 125 0 50 +100 Poll 50 325 +1 Poll (5)
PARTY POOL (1)
VILAIN POOL (7)

AWARDS for 4/14/11 (Session 10)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Tokens
(current total)
Falko 0 0 250 0 400 650 (8)
Iz’Alma 0 0 250 0 400 650 (10)
Dorak 0 0 200 +50 Journal (4/18) 400 650 +1 Journal (9)
Calen 0 0 200 0 400 600 (6)
Cian 0 0 50 0 200 600 (4)
PARTY POOL (1)
VILAIN POOL (7)

AWARDS for 4/7/11 (Session 9)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Tokens (current total)
Falko 266 100 150 0 200 716 (8)
Iz’Alma 266 100 200 +100 Journal(4/12) 200 866 -1 Burned +2 Journal (10)
Dorak 266 100 200 +50 Journal (4/8) 200 816 +1 Journal(8)
Calen 266 100 150 0 200 716 (6)
Cian 266 100 150 0 200 716 +1 Level (4)
PARTY POOL (1)
VILAIN POOL (7)

AWARDS for 3/31/11 (Session 8)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Points (current total)
Falko 636 0 250 0 100 986 +1 Level (8)
Iz’Alma 636 0 250 0 100 986 +1 Level (9)
Dorak 636 0 250 +50 Journal (4/2) 100 1036 +1 Journal(7)
Calen 636 0 300 0 100 1036 +1 Level (6)
Cian 636 0 200 0 100 936 (3)
PARTY POOL (1)

AWARDS for 3/24/11 (Session 7)

Name Combat XP Traps XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Points (current total)
Falko 423 50 175 0 100 798 (7)
Iz’Alma 423 50 175 + 50 Journal (3/25) 100 848 +2 Journal (8)
Dorak 423 50 125 + 25 Journal (3/26) 100 773 +1 Journal, +1 Posted Leveled Character(6)
Calen 423 50 150 0 100 773 (5)
Cian 211 25 - 0 300 561 (3)
PARTY POOL (1)

3/24/11 Modifications for the new Hero Tokens rules.
Izzy +1 (6), Calen +1 (5), Dorak +1 (4), Falko +2 (7) Cian +1 (3) Party Pool now has (1)

AWARDS for 3/17/11 (Session 6)

Name Combat XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Points (current total)
Falko 235 100 + 25 Journal (3/17), +100 Mini 100 560 +1 Journal, +1 Mini, -2 pool (5)
Iz’Alma 235 100 + 25 Journal (3/17) 100 460 +1 Journal (5)
Dorak 235 125 + 25 Journal (3/19) 100 485 -3 spent +1 Journal (3)
Calen 235 125 0 100 460 -1 spent (4)
Cian 235 125 + 25 Journal (3/18) 100 485 -1 spent +1 Journal (2)
PARTY POOL +2 (Falko) (4)

AWARDS for 3/10/11 (Session 5)

Name Combat XP RP/Merit XP Journal XP Bonus XP Total XP Awarded Hero Points (current total)
Falko 108 100 0 100 308 0 (5)
Iz’Alma 108 125 0 100 333 -1 spent (4)
Dorak 108 150 + 25 Journal (3/15) 100 383 +1 Journal, -1 to Pool (5)
Calen 108 100 + 25 Journal (3/17) 100 +75 gifts 408 +1 gifts, -2 spent, +1 Journal (5)
Cian 0 0 +100 Backstory 400 bonus 500 +1 Level, +1 Backstory (2)
PARTY POOL +1 (Dorak) (4)

AWARDS for 2/24/11 (Session 4)

Name Combat XP RP and Merit XP Journal XP Total XP Awarded Hero Points (current total)
Falko 0 150 0 150 +1 Journal (5)
Iz’Alma 0 200 + 25 Journal (2/27) 225 +1 Journal (5)
Dorak 0 175 + 25 Journal (2/27) 200 +1 Journal (5)
Calen 0 175 + 25 Journal (3/10) 200 +1 Journal (5)
PARTY POOL +1 (Dorak) (3)

AWARDS for 2/17/11 (Session 3)

Name Combat XP RP and Merit XP Journal XP Total XP Awarded Hero Points (current total)
Falko 200 75 + 25 Journal 300 +1 Journal (5)
Iz’Alma 200 50 0 250 +0 (4)
Dorak 200 75 + 25 Journal 300 +1 Journal (5)
Calen 200 100 + 25 Journal 325 +1 Journal (4)
PARTY POOL +0 (3)

AWARDS for 2/10/11 (Session 2)

Name Combat XP RP and Merit XP Journal XP Total XP Awarded Hero Points (current total)
Falko 0 125 Art 100 225 +1 Art (4)
Iz’Alma 0 125 Mini 100 + Journal 25 250 +1 Mini, +1 Journal, -1 Pool (4)
Dorak 0 125 Journal 25 150 +1 Journal (4)
Calen 0 175 Mini 100 275 +1 Mini, -1 Pool (3)
PARTY POOL +2 (3)

AWARDS for 2/3/11 (Session 1)

Name Combat XP RP and Merit XP Journal XP Total XP Awarded Hero Points
Falko 0 100 Bio 100 + Journal 25 225 Level + Bio + Journal = 3
Iz’Alma 0 100 Bio 100 + Art 100 300 Level + Bio + Art = 3
Dorak 0 100 Bio 100 + Journal 25 225 Level + Bio + Journal = 3
Calen 0 100 Bio 100 200 Level + Bio = 2
PARTY POOL +1 (1)

XP HP Breakdown
Characters

Older XP Posts

Crimson Skies PhoenixMark